PEMBERIAN RM1000 - TABUNG KHAS WANITA NEGERI KEDAH

Kerajaan Negeri Kedah akan memberikan sumbangan khas wanita bernilai maksimum RM1,000.00 secara one-off kepada mereka yang berkelayakan bagi membantu wanita di kedah sedikit sebanyak mengurangkan beban mereka.
.
Permohonan RM1000 Tabung Khas Wanita Negeri Kedah
.
Tabung Khas Wanita Negeri Kedah ini tidak memberlukan pembayaran semula. Antara Objektif Tabung Khas Wanita Negeri Kedah adalah :
..
🌺 Bantuan Kewangan ini menandakan keprihatinan
kerajaan negeri dalam membantu golongan wanita
kurang berkemampuan.
🌺 Membantu wanita yang dilanda musibah, bencana atau
kesimpatan hidup sebagai ketua keluarga
🌺 Membantu golongan wanita terutamanya yang ingin
memajukan perniagaan kecil atau perusahaan di
rumah secara kecil-kecilan bagi meningkatkan taraf
ekonomi mereka.
.
Antara SYARAT UTAMA permohonan adalah :
.
🌺 Ditinggalkan suami.
🌺 Ibu tunggal.
🌺 Menjaga ibu/bapa/penjaga yang sakit terlantar.
🌺 Menjadi ketua isi rumah disebabkan suami sakit
terlantar dan hilang punca pencarian.
🌺 Tidak berkahwin tetapi mempunyai anak peliharaan @
tanggungan.
🌺 Keperluan bantuan kewangan bagi meningkatkan
aktiviti ekonomi bagi menambah pendapatan keluarga.
🌺 Ditimpa musibah atau bencana.
🌺 Lain-lain nyatakan.
.
.
DOWNLOAD BORANG TABUNG BANTUAN KHAS WANITA NEGERI KEDAH
https://www.kedah.gov.my/inde…/muat-turun-borang-pejabat-suk
.
Pertanyaan boleh di buat di :
.
Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
Aras 4 Blok B, Wisma Darul Aman,
05503 Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia
☏ +604 774 4000

pidyan